Makipag-ugnayan sa amin

Mga pangkaraniwang tanong:

Pakibisita ang aming mga madalas na katanungan kung may tanong kayo tungkol sa HKDSmart. Kung hindi nasagot ang inyong tanong, gamitin ang listahan sa ilalim upang macontact kami.


Email : support@hkdsmart.com
Phone : +852 5801 4532

Address ng kompanya:

Kung nais niyong magpadala ng sulat, maaari niyong makita ang mga importanteng impormasyon tungkol sa address sa ilalim

DOLLARSMART GLOBAL PTE. LTD.
Room 3307, 33/F Tower 2, Lippo Centre
89 Queensway, Admiralty
Hong Kong